PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zasady zwrotów
 • Bioekowy.pl
  Bioeko System Remigiusz Feter
  ul. Dropa 8 86-005 Murowaniec
  NIP: 5542239036
 • E-mail:sklep@bioekowy.pl
 • Telefon505322815
 • Godziny działania sklepuPn.- Pt: 9.00 - 17.00,

Zasady zwrotów

SZANOWNI KLIENCI


 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim przy zakupach dokonanych drogą elektroniczną honorujemy termin 14 dni zwrot towaru przez klienta bez podania przyczyny.

Jednocześnie by podnieść jakość naszych usług prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Sprawdzając produkt, prosimy o nie otwieranie opakowania oraz niszczenia w jakikolwiek sposób oryginalnego opakowania i zawartości  - w wypadku chęci późniejszego zwrotu używanego w ten sposób produktu nie będziemy w stanie zwrócić wartości produktu, gdyż takie użytkowanie zostawia po sobie trwały ślad i obniża wartość produktu. 

Chcemy, by nasi klienci byli zadowoleni z zakupów i zakupionych produktów. 

Jednocześnie prosimy informować o zamiarze zwrotu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dane kontaktowe są podane na naszej stronie.

Dziękujemy i życzymy zadowolenia z zakupów!
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: Bioeko System ul. Dropa 8 86-005 Murowaniec lub na adres e-mail: sklep@bioekowy.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Zwroty należy kierować na adres magazynu wskazanego przez sprzedającego z dopiskiem „zwrot” oraz wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy – adres magazynu należy uzgodnić ze sprzedawcą sklepu. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

 • Sprzedający po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zawracanych produktów prześle do kupującego dokument korygujący na zwrócone produkty, celem potwierdzenia. 

 • Po otrzymaniu potwierdzenia (kopii dokumentu), sprzedający dokona zwrotu ceny produktów na podany przez kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej dokumentacji. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy. 

5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres wskazany przez sprzedającego

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (z wyjątkiem grupy produktów wymienionych w pkt. 9). Uszkodzenie fabrycznego opakowania producenta skutkuje obniżeniem wartości towaru. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup.

9. Wyjątek od zasady podanej w punkcie 8. stanowią produkty, które w trakcie sprawdzania przez Konsumenta od momentu otrzymania Towaru miały kontakt z podłożem zewnętrznym. Dotyczy to m.in. akcesoriów do ogrodu, i oczyszczalni m.in systemów odprowadzających wodę deszczową. Ślady użytkowania na produkcie, powstałe w wyniku użytkowania na podłożu zewnętrznym będą dowodem na nieuprawniony sposób stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy. Sposób ten różnić się będzie bowiem od uprawnionego sposobu sprawdzania rzeczy w sklepie stacjonarnym.

10. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. aktywatorów, biopreparatów, nawozów oraz innych preparatów które mogą szkodzić zdrowiu)

 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu